ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
ยี่ห้อ
 

ซีดี /MP3 เกี่ยวกับพระคัมภีร์

ซีดี และ MP3 แผ่นอ่านพระคัมภีร์ ช่วยให้คุณสะดวกในการศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้า(ในกรณีที่ไม่สะดวกในการหนังสือ)

ไม่ว่าจะเป็นใช้เวลาในช่วงรถติดบนท้องถนน , เดินทาง หรือ ในที่ที่แสงไม่เพียงต่อการอ่านหนังสือ 

สิ่งนี้จะช่วยตอบโจทย์ของคุณได้

***ราคาสินค้าทุกรายการยังไม่รวมค่าจัดส่ง***

เรียงลำดับโดย:
CD MP3 - เสียงอ่านพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน(2011) ชุดที่ 1 "เบญจบรรณ" (ปฐมกาล-เฉลยธรรมบัญญัติ)
CD MP3 - เสียงอ่านพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน(2011) ชุดที่ 1 "เบญจบรรณ" (ปฐมกาล-เฉลยธรรมบัญญัติ)
9001008000093
70.00 บาท
CD MP3 - เสียงอ่านพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน(2011) ชุดที่ 2  "ประวัติศาสตร์" (โยชูวา-เอสเธอร์)
CD MP3 - เสียงอ่านพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน(2011) ชุดที่ 2 "ประวัติศาสตร์" (โยชูวา-เอสเธอร์)
9001008000093
70.00 บาท
CD MP3 - เสียงอ่านพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน(2011) ชุดที่ 3  "บทกวี" (โยบ-เพลงซาโลมอน)
CD MP3 - เสียงอ่านพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน(2011) ชุดที่ 3 "บทกวี" (โยบ-เพลงซาโลมอน)
9001008000093
70.00 บาท
CD MP3 - เสียงอ่านพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน(2011) ชุดที่ 4  "ผู้เผยพระวจนะใหญ่" (อิสยาห์-ดาเนียล)
CD MP3 - เสียงอ่านพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน(2011) ชุดที่ 4 "ผู้เผยพระวจนะใหญ่" (อิสยาห์-ดาเนียล)
9001008000093
70.00 บาท
CD MP3 - เสียงอ่านพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน(2011) ชุดที่ 5  "ผู้เผยพระวจนะน้อย" (โฮเชยา-มาลาคี)
CD MP3 - เสียงอ่านพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน(2011) ชุดที่ 5 "ผู้เผยพระวจนะน้อย" (โฮเชยา-มาลาคี)
9001008000093
70.00 บาท
CD MP3 เสียงอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉับบมาตรฐาน : ภาคพันธสัญญาใหม่
CD MP3 เสียงอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉับบมาตรฐาน : ภาคพันธสัญญาใหม่
9001008000352
150.00 บาท
DVD MP3 เสียงอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉับบมาตรฐาน :  ภาคพันธสัญญาเดิม
DVD MP3 เสียงอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉับบมาตรฐาน : ภาคพันธสัญญาเดิม
9001008000215
350.00 บาท
MP3 เสียงอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉับบมาตรฐาน : ภาคพันธสัญญาเดิม(บรรจุกล่องผ้าไหม)
MP3 เสียงอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉับบมาตรฐาน : ภาคพันธสัญญาเดิม(บรรจุกล่องผ้าไหม)
9001008000307
550.00 บาท
MP3 เสียงอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉับบมาตรฐาน : ภาคพันธสัญญาเดิม(บรรจุกล่องไม้สีดำ-ทอง)
MP3 เสียงอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉับบมาตรฐาน : ภาคพันธสัญญาเดิม(บรรจุกล่องไม้สีดำ-ทอง)
9001008000291
750.00 บาท