ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
ยี่ห้อ
 

พระคัมภีร์

พระคัมภีร์ฉบับที่ใช้ในปัจจุบันมีอยู่ 2 เวอร์ชั่น คือ ฉบับมาตราฐาน 2011(THSV)  

และ  ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย(TNCV) รวมทั้งพระคัมภีร์แบบอรรถธิบาย

***ราคาสินค้าทุกรายการยังไม่รวมค่าจัดส่ง***

 

   

เรียงลำดับโดย:
*ข้อมูลจากสมาคมพระคริสตธรรมไทย(ความแตกต่างระหว่างฉบับ1971กับ2011)
*ข้อมูลจากสมาคมพระคริสตธรรมไทย(ความแตกต่างระหว่างฉบับ1971กับ2011)
001
0.00 บาท
CD-THE WORD(BIBLE SOLFTWARE) เดอะเวิร์ด โปรแกรมพระคัมภีร์ภาษาไทยที่ดีที่สุด
CD-THE WORD(BIBLE SOLFTWARE) เดอะเวิร์ด โปรแกรมพระคัมภีร์ภาษาไทยที่ดีที่สุด
1001112002
500.00 บาท
Life Application อมตธรรมร่วมสมัย ฉบับอธิบาย (ภาคพันธสัญญาใหม่) - ปกแข็ง***หมด***
Life Application อมตธรรมร่วมสมัย ฉบับอธิบาย (ภาคพันธสัญญาใหม่) - ปกแข็ง***หมด***
9786167214122
900.00 บาท
NIV พระคัมภีร์อธิบาย ฉบับค้นคว้า - ปกแข็ง
NIV พระคัมภีร์อธิบาย ฉบับค้นคว้า - ปกแข็ง
9786167214115
1,800.00 บาท
NTV พระคัมภีร์แบบแสดงผู้พูด ฉบับ2014(มัทธิว-กิจการ)-ปกสีน้ำเงิน***หมด***
NTV พระคัมภีร์แบบแสดงผู้พูด ฉบับ2014(มัทธิว-กิจการ)-ปกสีน้ำเงิน***หมด***
9001002000037
149.00 บาท
NTV พระคัมภีร์แบบแสดงผู้พูด ฉบับ2014(มัทธิว-กิจการ)-ปกสีเขียว
NTV พระคัมภีร์แบบแสดงผู้พูด ฉบับ2014(มัทธิว-กิจการ)-ปกสีเขียว
9001002000037
149.00 บาท
NTV พระคัมภีร์แบบแสดงผู้พูด ฉบับ2014(มัทธิว-กิจการ)-ปกสีเทา
NTV พระคัมภีร์แบบแสดงผู้พูด ฉบับ2014(มัทธิว-กิจการ)-ปกสีเทา
9001002000037
149.00 บาท
NTV พระคัมภีร์แบบแสดงผู้พูด ฉบับ2014(มัทธิว-กิจการ)-ปกสีแดง
NTV พระคัมภีร์แบบแสดงผู้พูด ฉบับ2014(มัทธิว-กิจการ)-ปกสีแดง
9001002000037
149.00 บาท
THSV 220 A (ฉบับ2011) ภาคพันธสัญญาใหม่ - ขนาดพกพา
THSV 220 A (ฉบับ2011) ภาคพันธสัญญาใหม่ - ขนาดพกพา
9786163390530
80.00 บาท
THSV 220 B (ฉบับ2011) ภาคพันธสัญญาใหม่ - ขนาดพกพา
THSV 220 B (ฉบับ2011) ภาคพันธสัญญาใหม่ - ขนาดพกพา
9786163390547
80.00 บาท
THSV 220 C (ฉบับ2011) ภาคพันธสัญญาใหม่ - ขนาดพกพา
THSV 220 C (ฉบับ2011) ภาคพันธสัญญาใหม่ - ขนาดพกพา
9786163390554
80.00 บาท
THSV 220 D (ฉบับ2011) ภาคพันธสัญญาใหม่ - ขนาดพกพา
THSV 220 D (ฉบับ2011) ภาคพันธสัญญาใหม่ - ขนาดพกพา
9786163390561
80.00 บาท
THSV 32 PL (ฉบับ2011) - Sizeเล็ก
THSV 32 PL (ฉบับ2011) - Sizeเล็ก
9786167218526
450.00 บาท
THSV 32 PL TI (ฉบับ2011) - Sizeเล็ก
THSV 32 PL TI (ฉบับ2011) - Sizeเล็ก
9786167218533
600.00 บาท
THSV 34 Z (E)ฉบับ2011 - Sizeเล็ก
THSV 34 Z (E)ฉบับ2011 - Sizeเล็ก
97861633990677
1,000.00 บาท
THSV 34 ZA (ฉบับ2011) - Sizeเล็ก***หมด***
THSV 34 ZA (ฉบับ2011) - Sizeเล็ก***หมด***
9786163390400
1,000.00 บาท
THSV 34 ZB (ฉบับ2011) - Sizeเล็ก***หมด***
THSV 34 ZB (ฉบับ2011) - Sizeเล็ก***หมด***
9786163390417
1,000.00 บาท
THSV 34 ZC (ฉบับ2011) - Sizeเล็ก
THSV 34 ZC (ฉบับ2011) - Sizeเล็ก
9786163390424
1,000.00 บาท
THSV 34 ZD (ฉบับ2011) - Sizeเล็ก***หมด***
THSV 34 ZD (ฉบับ2011) - Sizeเล็ก***หมด***
9786163390431
1,000.00 บาท
THSV 35 TI (ฉบับ2011) - Sizeเล็ก
THSV 35 TI (ฉบับ2011) - Sizeเล็ก
9786163390479
1,000.00 บาท